Ons Programma

 • Bedrijfsscan
  De veiligheidscultuur van uw bedrijf of organisatie wordt in kaart gebracht.Een rondgang door deskundigen, interviews met medewerkers, informatie uit bedrijfsdo- cumentatie, een vragenlijkst, foto- en filmmateriaal wordt verzameld om te kunnen worden gebruikt voor de scan en workshops.
 • Workshop Directie
  Op basis van de bedrijfsscan worden samen met de directie opinies en doelstellingen voor het programma verbetering veiligheidsgaedrag opgesteld. Deze doelstellingen en opinies vormen ook de input voor het programma, dat in de workshops voor leidinggevenden en operationele medewerkers wordt uitgevoerd.
 • Workshop Leidinggevenden
  Visie en doelstellingen van de directie worden door het leidinggevend middenkader omgezet in praktische toepasbare oplossingen en zo nodig in procedures voor de werkvloer. In de workshops staat de eigen positie en verantwoordelijkheid van de leidinggevenden centraal.
 • Workshop medewerkers
  De operationele medewerkers leren in hun gedrag persoonlijke risico’s te herkennen en te vermijden. De medewerkers maken in een persoonlijk commitment afspraken over verbetering van de veiligheidscultuur in hun dagelijks werk.
 • Bewust veilig werken in de praktijk
  De informatie en tools uit de workshops worden in de praktijk uitgevoerd, waarbij de medewerkers worden begeleid en gecoacht door de consultants/trainers.
 • Evaluatie
  Na afloop van het programma wordt met de directie teruggekoppeld naar naar ambities en doelstellingen van het programma. Indien gewenst wordt een tweede bedrijfsscan uitgevoerd om voor deze terugkoppeling exacte gegevens beschikbaar te hebben.

Onze Aanpak

Leidraad voor onze aanpak is ervarend leren. De eigen ervaring van de deelnemers komt bij de workshops altijd praktisch en uitgebreid aan bod. Wij verzorgen de workshops op locatie of bij open inschrijving.

Over Ons

APB is een samenwerkingsverband van professionele en gespecialiseerde veiligheidskundigen met gespecialiseerde kennis en rijke ervaring in industrie, petrochemie, bouw, zorg en overheid. Wij weten wat veiligheid betekent en hoe belangrijk veiligheid is. Ook op het gebied van gezondheid, welzijn en milieu kunt u op ons rekenen.

Haal voor uw eigen veiligheid de specialisten in huis:

APB Veiligheid
T: 06-814 968 93